Εταίροι

Τα μέλη της σύμπραξης που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου είναι φορείς που έχουν συνεργασία με σχολικές μονάδες και εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών έργων. Επιπλέον, η σύμπραξη περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες στον τομέα της λήψης βίντεο, με σκοπό την παραγωγή αποτελεσματικών βίντεο-συνεντεύξεων, οι οποίες στοχεύουν να στείλουν ένα  ισχυρό μήνυμα στους νέους για τα οφέλη της εκπαίδευσης.

Οι οργανισμοί-εταίροι του έργου “Rapport”  είναι οι ακόλουθοι:

logoerifo Οργανισμός για την Έρευνα και την Εκπαίδευση E.RI.FO (Ιταλία) – Συντονιστής

Mayo Education LogoΚέντρο Εκπαίδευσης Mayo (Ιρλανδία)

logo_cece Συνομοσπονδία Κέντρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης CECE (Ισπανία)

logo_iped Ινστιτούτο για την ιδιωτική επιχείρηση και τη δημοκρατία  IPED (Πολωνία)

logo+slogan Οργανισμός seed (Ελβετία)

fejlec_felirat_logo Horváth & Dubecz (Ουγγαρία)

logo_gr  Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης  (Ελλάδα)

2-SA-new-logo Superact (Ηνωμένο Βασίλειο)