Πρώτη εκδήλωση διάχυσης στην Ελλάδα

Η πρώτη εθνική εκδήλωση του έργου “Rapport” πρόκειται να λάβει χώρα στην Ελλάδα!

Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση του έργου μεταξύ πιθανών χρηστών και ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο για την προώθηση των στόχων του έργου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του, καθιστώντας τα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Κατεβάστε το πρόγραμμα pdf