Πόροι

NEWSLETTERS

ενημερωτικό δελτίο στα Ελληνικά pdf

Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο στα Ελληνικά pdf

Τρίτο ενημερωτικό δελτίο στα Ελληνικά pdf

 

Εμπλουτισμένο πολυμεσικό φυλλάδιο

PROJECT HISTORY MOVIE 

PROJECT TRAILER  

 

OTHER RESOURCES 

Programme of the first dissemination event pdf

Αναπτύσσοντας προγράμματα μαθητείας