Strona główna

RAPPORT – Budowanie porozumienia na rzecz zapobiegania wczesnemu opuszczaniu szkoły 

Project trailer

Czym jest Rapport?
Rapport jest projektem realizowanym w ramach Programu Comenius “Uczenie się przez całe życie”, którego celem jest przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu szkoły na poziomie europejskim.

Project history movie 

Dlaczego wczesne opuszczanie szkoły?
Wczesne opuszczanie szkoły jest dość powszechnym zjawiskiem w krajach europejskich. Od 10 do 30% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przedwcześnie opuszcza szkołę. Dlatego podnoszenie świadomości tego problemu i budowanie europejskiej sieci współpracy w tym zakresie są bardzo ważne.

Jak budujemy porozumienie?
Projekt Rapport ma na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu szkoły poprzez wykorzystanie innowacyjnego podejścia, którego kluczowym elementem jest relacja pomiędzy szkołami a ludźmi o różnych doświadczeniach w zakresie ścieżki edukacyjnej. Nagrania i wywiady umożliwią przekazanie tych doświadczeń szkołom. Nowoczesne formy przekazu pozwolą bardziej zaangażować i dotrzeć do młodych ludzi.

Materiały
Wszystkie materiały i produkty stworzone w ramach projektu Rapport przez jego partnerów zostaną udostępnione na tej stronie internetowej. Nauczyciele i trenerzy będą zatem mieli dostęp do narzędzia, które może stać się ważnym elementem metod i programów nauczania. Władze publiczne, decydenci i ustawodawcy dowiedzą się o istotnej międzynarodowej inicjatywie, której celem jest przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu szkoły. Jest to cenny materiał dla działań i strategii dotyczących tego tematu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Rich media brochure