Spotkanie testujące RAPPORT

IMG_2794w

6 sierpnia 2014

Spotkanie testujące Projektu Rapport odbyło się 6 sierpnia 2014 roku w Warszawie (w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa). Na spotkaniu obecnych było 20 osób reprezentujących poszczególne grupy: studenci, uczniowie, nauczyciele, szkoleniowcy, rodzice, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia wolontariackie, decydenci, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji biznesowych.

Spotkanie składało się z następujących etapów:

1. Pierwszy etap (praca grupowa) polegał na wyjaśnieniu celu walidacji produktów.

2. Drugi etap (praca indywidualna) polegał na obejrzeniu przez testujących:

· W ramach WP4: 3 nagrania krajowe i, do wyboru, 1 nagranie zrealizowane przez każdego partnera: w sumie 10 filmów;

· W ramach WP5: 3 nagrania krajowe i, do wyboru, 1 nagranie zrealizowane przez każdego partnera: w sumie 10 filmów;

· W ramach WP6: 3 nagrania krajowe i, do wyboru, 1 nagranie zrealizowane przez każdego partnera: w sumie 10 filmów;

Po projekcji wszystkich rodzajów nagrań uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną.

3. Trzeci etap (praca grupowa) polegał na dyskusji z użyciem analizy SWOT, aby zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia związane z upowszechnianiem I wykorzystaniem produktów Rapport.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat odpowiedzialności za kontrolę nad młodzieżą i odpowiedzialności za ich drogę edukacji (czy jest to po stronie rodziców, czy nauczycieli). Wszyscy stwierdzili, że odpowiedzialność leży po obu stronach i że powinny one współpracować ze sobą.

IMG_2830w

II konferencja RAPPORT

Konferencja 28.08.2013
28 Sierpnia 2013 r. w siedzibie KIG w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4 odbyła się konferencja prasowa pt. “Zjawisko wczesnego opuszczania szkoły przez młodzież – przyczyny, następstwa oraz sposoby zapobiegania”.

Konferencja została przygotowana wspólnie przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Projekt RAPPORT jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Konferencja 28.08.2013 (1)

I konferencja RAPPORT

Konferencja 07.03.2013
W dniu 7 marca br. o godz. 10.00 w PKiN (sala Mickiewicza) Mieczysław Bąk był uczestnikiem debaty pt. Warszawska edukacja wobec wyzwań umiędzynarodowienia i potrzeb rynku pracyotwierającej XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013. Debata została przygotowana wspólnie przez Konferencję Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW), Miasto Stołeczne Warszawa i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

W trakcie debaty, w której udział wzięło 30 osób, Mieczysław Bąk przedstawił projekt pn. RAPPORT, jego główne założenia i cele.

Projekt RAPPORT jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Konferencja 07.03.2013(2)

Spotkanie inauguracyjne projektu Rapport

foto home_final

Spotkanie inauguracyjne projektu Rapport odbyło się w lutym w Castlebar w hrabstwie Mayo w Irlandii.

Członkowie wszystkich organizacji należących do konsorcjum spotkali się, aby porozmawiać o projekcie, jego głównych założeniach, celach, jakie mają zostać osiągnięte w najbliższej przyszłości oraz o następnych działaniach każdej organizacji.

Gospodarzem i organizatorem spotkania było Centrum Edukacyjne Mayo. Burmistrz Castlebar odwiedził partnerów podczas spotkania, co zostało uwiecznione na zdjęciu.

 

Pierwszy newsletter

Pierwszy newsletter projektu Rapport jest już dostępny!

Newsletter zawiera informacje o projekcie i wszystkich organizacjach partnerskich. Ponadto znajdują się w nim ciekawe dane dotyczące wczesnego opuszczania szkoły we wszystkich krajach partnerskich oraz krótka informacja na temat spotkania inauguracyjnego w Castlebar w Irlandii.

Pobierz i przeczytaj! pdf

Pierwsze spotkanie upowszechniające w Grecji

Pierwsze krajowe spotkanie upowszechniające projekt Rapport odbędzie się w Grecji!

Celem spotkania będzie upowszechnienie projektu wśród potencjalnych beneficjentów i ich partnerów oraz stworzenie sieci współpracy, promowanie celów projektu i zaplanowanych rezultatów w celu podniesienia ich efektywności.

Pobierz program (GR)  pdf

Pierwsze spotkanie partnerów Rapport w Budapeszcie

DSCF0156

W zeszłym tygodniu wszyscy partnerzy projektu Rapport spotkali się w Budapeszcie, aby uczestniczyć w pierwszym spotkaniu projektowym.

Każdy z partnerów przedstawił całemu zespołowi najnowsze rezultaty, produkty i osiągnięcia w swoim kraju. Omówiono kolejne działania i perspektywy projektu.

Ponadto przedstawiono pierwsze wywiady nagrane przez partnerów, aby ustalić wspólne cele do osiągnięcia w ciągu przyszłego miesiąca. Celem jest stworzenie narzędzia edukacyjnego wysokiej jakości, które pomoże przeciwdziałać wczesnemu opuszczaniu szkoły.

Dziękujemy partnerom z Węgier za doskonałą organizację spotkania oraz wspaniale spędzony czas!

 

Upowszechnianie na Węgrzech

20130507_110225

Szkoła drugiej szansy – Liceum Fundacja „Belvárosi Tanoda” – zorganizowała dzień otwarty dla ekspertów zainteresowanych zapobieganiem wczesnemu opuszczaniu szkoły oraz zajmujących się nauczaniem i opieką nad młodymi ludźmi o mniejszych szansach. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, działacze społeczni, psychologowie, działacze młodzieżowi z różnych szkół średnich w Budapeszcie wzięli udział w wydarzeniu.

W ramach dnia otwartego odbył się warsztat upowszechniający projekt Rapport.

Rapport na konferencji ICERI 2013 w Sewilli

Projekt Rapport zostanie zaprezentowany podczas konferencji ICERI 2013!

ICERI 2013,

VI Międzynarodowa Konferencja Edukacji, Badań i Innowacji, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania projektu Rapport w międzynarodowym środowisku oraz do poznania najnowszych osiągnięć w zakresie metodologii nauczania, innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz nowych technologii stosowanych w edukacji i badaniach.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2013 r. w pięknym mieście Sewilli!