Spotkanie testujące RAPPORT

IMG_2794w

6 sierpnia 2014

Spotkanie testujące Projektu Rapport odbyło się 6 sierpnia 2014 roku w Warszawie (w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa). Na spotkaniu obecnych było 20 osób reprezentujących poszczególne grupy: studenci, uczniowie, nauczyciele, szkoleniowcy, rodzice, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia wolontariackie, decydenci, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji biznesowych.

Spotkanie składało się z następujących etapów:

1. Pierwszy etap (praca grupowa) polegał na wyjaśnieniu celu walidacji produktów.

2. Drugi etap (praca indywidualna) polegał na obejrzeniu przez testujących:

· W ramach WP4: 3 nagrania krajowe i, do wyboru, 1 nagranie zrealizowane przez każdego partnera: w sumie 10 filmów;

· W ramach WP5: 3 nagrania krajowe i, do wyboru, 1 nagranie zrealizowane przez każdego partnera: w sumie 10 filmów;

· W ramach WP6: 3 nagrania krajowe i, do wyboru, 1 nagranie zrealizowane przez każdego partnera: w sumie 10 filmów;

Po projekcji wszystkich rodzajów nagrań uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną.

3. Trzeci etap (praca grupowa) polegał na dyskusji z użyciem analizy SWOT, aby zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia związane z upowszechnianiem I wykorzystaniem produktów Rapport.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat odpowiedzialności za kontrolę nad młodzieżą i odpowiedzialności za ich drogę edukacji (czy jest to po stronie rodziców, czy nauczycieli). Wszyscy stwierdzili, że odpowiedzialność leży po obu stronach i że powinny one współpracować ze sobą.

IMG_2830w