O projekcie

Projekt Rapport (Budowanie porozumienia na rzecz zapobiegania wczesnemu opuszczaniu szkoły) jest projektem multilateralnym realizowanym przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach akcji Comenius Programu “Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach na poziomie europejskim. Projekt Rapport został stworzony i jest realizowany przez konsorcjum składające się z ośmiu organizacji zlokalizowanych w ośmiu różnych państwach europejskich. Szczegóły znajdują się w zakładce Partnerzy.

Celem głównym projektu Rapport jest przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu szkoły na poziomie europejskim oraz próba zapobiegania temu zjawisku poprzez podnoszenie świadomości uczniów w zakresie znaczenia edukacji szkolnej. Celem szczegółowym projektu jest przedstawienie w szkołach relacji i prawdziwych życiowych doświadczeń młodych ludzi, aby uczniowie mogli dowiedzieć się, jaki wpływ edukacja miała na ich życie.

W związku z tym, głównym rezultatem projektu będzie zestaw nagrań video dokumentujących wywiady przeprowadzone z osobami, które opiszą swoje doświadczenia w zakresie edukacji szkolnej. Nagrania te zostaną przekazane lokalnym szkołom przez organizacje partnerskie, aby sprawdzić, czy są rzeczywiście skuteczne oraz w jakim stopniu spełniają potrzeby grupy docelowej. Wszystkie nagrania zostaną również opublikowane i będą dostępne dla nauczycieli i innych osób pracujących z młodzieżą jako narzędzie pomocne w ich pracy.

Ponadto wybór najlepszych praktyk europejskich w zakresie przeciwdziałania wczesnemu opuszczaniu szkoły zostanie przygotowany i udostępniony szkołom.

Newslettery, informacje dotyczące postępów w realizacji projektu oraz materiały będą publikowane i udostępniane na stronie projektu.

Wszystkie rezultaty projektu będą publikowane w zakładce Materiały.

diss_event2_2